Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
  Tên triển lãm thương mại: Global Sources Mobile Electronics Show
  Ngày tham dự: 2016 .10
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Guangzhou Pinjun electronics (cell phone case/accessory) Date: 18th,-21th. Oct. 2016 Place:AsiaWorld-Expo, Hong Kong Booth:10K28
  Tên triển lãm thương mại: Global Sources Mobile Electronics Show
  Ngày tham dự: 2016 .4
  Quốc gia/ Khu vực lưu trữ: HK
  Giới thiệu: Guangzhou Pinjun electronics (cell phone case/accessory) Date: 18th,-21th.April 2016 Place:AsiaWorld-Expo, Hong Kong Booth:8G07
Gửi email cho nhà cung cấp này